Inloggen

Welkom

foto kantoor binnen.JPG

 

 

Oprichting zorgteam binnnen Palludara

Oprichting zorgteam binnnen Palludara

Omdat het zorgteam van WSNS wegvalt en er de mogelijkheid is om een leerling binnen Palludara te verwijzen wordt er een intern zorgteam binnen Palludara opgericht. Dit zorgteam, krijgt de naam ‘Intern aanmeldingsteam leerlingenzorg’ (IAL). Het IAL kan ingeschakeld worden bij kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het IAL heeft de verantwoordelijkheid over alle zaken die te maken hebben met een leerling met een zware ondersteuningsbehoefte (zoals verwijzingen).

lees verder

 

C.B.S. De Vuurvlinder in actie voor de millenniumdoelen.

C.B.S. De Vuurvlinder in actie voor de millenniumdoelen.


Met veel enthousiasme doen de leerlingen mee aan de op school georganiseerde
sponsorloop. Op hetzelfde moment kunnen de leerlingen onder schooltijd naar de kapper. Een
ludieke actie van een van de ouders. alles voor het goede doel.

lees verder

 

Meester vd Brugschool te Woudsend in een prachtig fris gebouw

Meester vd Brugschool te Woudsend in een prachtig fris gebouw

De Meester van de Brugschool te Woudsend heeft voor en  in de zomervakantie een complete upgrade gekregen. De plafonds zijn vervangen, de teamkamer is vergroot en alle wanden en kozijnen zijn van een fris kleurtje voorzien. Ook is alle bekabeling uitgebreid en verbeterd zodat ook de moderne middelen in de school goed functioneren.

lees verder

 

De scholen zijn weer begonnen!

De scholen zijn weer begonnen!

Op maandag 18 augustus stappen de leerlingen van de scholen van de Stichting Palludara weer op hun fiets of gaan ze wandelend naar school. Het wordt dus weer druk rond de schoolpleinen.

 

Op maandag beginnen we weer!

Op maandag beginnen we weer!

Op maandag 18 augustus beginnen de scholen van de Stichting Palludara weer!

Alle 16 scholen van de Stichting Palludara beginnen weer uitgerust en opgeruimd aan een nieuw schooljaar.

lees verder

 

Juf Siebrig gaat met pensioen

Juf Siebrig gaat met pensioen

Juf siebrig viert haar afscheid met alle kinderen van de school.

 

Petteflet en Julianaschool verder als kindcentrum

Petteflet en Julianaschool verder als kindcentrum

Sneek – Na overleg in het afgelopen schooljaar hebben Timpaan Kindercentra locatie de Petteflet en de directie van de Julianaschool een overeenstemming bereikt om nauw met elkaar te gaan samenwerken. Daarmee zorgen ze gezamenlijk voor een volledige dagopvang van ’s morgens 7.30 uur tot ’s avonds 18.30 uur. Omdat er sprake is van een gezamenlijk speelplein kunnen de kinderen zonder daarvoor over straat te moeten vice versa van de ene locatie naar de andere locatie gaan.

lees verder

 

Meester vd Brugschool verhuist tijdelijk naar voormalig ASR pand

Meester vd Brugschool verhuist tijdelijk naar voormalig ASR pand

De Meester van der Brugschool is, met behulp van betrokken ouders en team, afgelopen vrijdag verhuisd naar het voormalig ASR kantoor in Woudsend. De leerlingen hebben op maandag 2 juni hun eigen verhuisdoos verhuisd.

lees verder

 

Sander Balk maakt van kleuters variété-artiesten.

Sander Balk maakt van kleuters variété-artiesten.

Terwijl de grotere kinderen
van CBS de Vuurvlinder op schoolreis gaan, blijven de kleuters binnen de
schoolmuren. Zielig? Nee, want Clown Sander heeft de gymzaal omgetoverd tot een
circus en geeft de kinderen uit groep 1 en 2 'circusles'.

lees verder

 

De Vuurvlinder heeft de bankbattle gewonnen!

De Vuurvlinder heeft de bankbattle gewonnen!

Bankbattle 2014... Gewonnen!! En dus taart en binnenkort middagje bioscoop. Trots op groep 8b van CBS De Vuurvlinder!!

lees verder

 

Stichting Palludara is klaar voor Passend Onderwijs!

Stichting Palludara is klaar voor Passend Onderwijs!

Palludara vindt het belangrijk u goed op de hoogte te houden. Zo informeren wij u ook graag rond passend onderwijs. Binnen Palludara vinden we dat ieder kind het verdient om het beste uit zichzelf te kunnen halen. Hierom verdienen ze recht op het beste onderwijs. Om het onderwijs perfect passend te krijgen hebben we veel te bieden.

lees verder

 

De Twatine en de Van Haersma Bumaschool zijn drietalige scholen geworden.

De Twatine en de Van Haersma Bumaschool zijn drietalige scholen geworden.

De Twatine in Gauw en de Van Haersma Bumaschool in Hommerts/Jutrijp mogen zich drietalige school noemen.

Daarmee zijn de scholen in Gauw en Hommerts/Jutrijp twee van de 70 Friese basisscholen die zich  hebben aangesloten bij het programma waaraan de pabo-opleidingen van Stenden, NHL en het netwerk van drietalige scholen (3TS) van Taalcentrum Cedin sinds 1997 samenwerken om meertalig basisonderwijs op te zetten in Friesland.

lees verder

 

Succesvolle open dag Stichting Palludara

Succesvolle open dag Stichting Palludara

Op woensdag 19 maart openden alle scholen van Stichting Palludara hun deuren om belangstellenden en ouders van nieuwe leerlingen welkom te heten. De bezoekers konden een kijkje nemen in een school volledig in bedrijf. Natuurlijk werden ze van harte welkom geheten door leerkrachten, directie en leerlingen van de oudste groepen en kregen ze een rondleiding door het gebouw.

De Simon Havingaschool heeft een mooie filmpresentatie laten zien over de school:

klik hier

lees verder

 

Voorleeskampioen van Súd-West Fryslan op it Harspit

Voorleeskampioen van Súd-West Fryslan op it Harspit

Afgelopen maandag, 10 maart,  heeft Mare Schriemer uit groep 8, onze school vertegenwoordigd bij de regionale voorleeswedstrijd.

Nadat alle twaalf deelnemers hadden gelezen kwam de uitslag en mocht Mare zich voorleeskampioen van Súd-West Fryslân noemen. Gefeliciteerd!!!!

lees verder

 

Wat bezielt je?

Wat bezielt je?
 

Vandaag met meer dan 200 collega's gepraat, gezongen en vertelt over onze identiteit.

Learkrêft docht 'er ta.

Ynspirearend ûnderwiis

Palludara dei

lees verder

 

Nieuwe filmpjes uit de Plusbus

Nieuwe filmpjes uit de Plusbus

Goeiemoggel! De leerlingen van de Plusbus hebben een paar prachtige filmpjes gemaakt, als variant op de reclamespot: Goeiemoggel. Klik hier voor de filmpjes.

lees verder

 

Opening van ons nieuwe schoolgebouw

Opening van ons nieuwe schoolgebouw

Op vrijdag 14 februari werd onze school
CBS Op e Hichte officieel geopend.

lees verder

 

De nieuw verlengde CAO PO 2013

De nieuw verlengde CAO PO 2013

De nieuwe verlengde CAO PO van 2013 staat op deze website.

lees verder

 

De Plusbus in 15 seconden.

De Plusbus in 15 seconden.

De leerlingen van de Plusbus vertellen in 15 seconden wat ze allemaal doen bij de Plusbus.

lees verder

 

Eerste schooldag nieuwe gebouw Op e Hichte in Scharnegoutum

Eerste schooldag nieuwe gebouw  Op e Hichte in Scharnegoutum

Vandaag, 7 januari 2014, zijn de leerlingen van CBS op e Hichte voor het eerst hun prachtige, nieuwe school binnengestapt.

lees verder

 

Wilhelminaschool Sneek in actie voor Serieus Verzoek

Wilhelminaschool Sneek in actie voor Serieus Verzoek

Sneek – De leerlingen van de Wilhelminaschool hopen vrijdag 20 december een fantastisch bedrag aan te kunnen bieden bij het Glazen Huis op de Marktstraat in Sneek voor Serious Request.

lees verder

 

CBS de Vuurvlinder in actie voor de Filipijnen.

CBS de Vuurvlinder in actie voor de Filipijnen.

 

Leerlingen en leerkrachten van c.b.s. de Vuurvlinder hebben deze week  geld bijeengebracht. Met veel enthousiasme zijn in tal van groepen acties opgezet.  Namens de school kon € 1190 worden overgemaakt op giro 555. Een fantastische prestatie!

lees verder

 

Gearrin in actie voor Serious Request

Gearrin in actie voor Serious Request

FOLSGARE – Leerlingen van De Gearrin in Folsgare zetten zich deze week in voor Serious Request. Ze doen dit, het voorbeeld van Sint Martinus navolgend: Je inzetten voor de armen.

Vrijdag was de aftrap met een gastles verzorgd door vertegenwoordigers van het Rode Kruis

lees verder

 

Aftrap Vensters PO

Aftrap Vensters PO

Maandag 11 november is de aftrap van Vensters PO. Vensters PO is een project waarbij cijfermatige informatie over scholen voor primair onderwijs, verzameld wordt in één systeem.

lees verder

 

Ludieke actie Palludara voor glazen huis 3FM.

Ludieke actie Palludara voor glazen huis 3FM.

Het Glazen Huis van 3FM staat dit jaar in Leeuwarden. De drie dj’s in het Glazen Huis doen  van 18 t/m 24 december van alles om zoveel mogelijk aandacht te vragen en geld in te zamelen voor de aanpak van een stille ramp.

Omdat wij (Martine Hazelaar – ten Napel en Anne-Froukje Mook) dit een prachtig goed doel vinden en omdat het Glazen Huis nu wel heel dichtbij staat, hebben wij een ludieke actie bedacht.

lees verder

 

Voorzitter P.O. raad bezoekt Stichting Palludara.

Voorzitter P.O. raad bezoekt Stichting Palludara.

Op vrijdag 13 september is de nieuwe  voorzitter van de P.O. raad,

mw. Rinda den Besten, op werkbezoek geweest bij Stichting Palludara.

Op deze dag stond het thema “krimp” centraal.

lees verder

 

Eindtoetsgegevens van de scholen van Stichting Palludara

Eindtoetsgegevens van de scholen van Stichting Palludara

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) heeft op 12 september de gemiddelde  eindtoetsgegevens (standaardscores) van alle scholen in het primair onderwijs openbaar gemaakt. Ook de scores van de scholen van Palludara zijn daarmee voor iedereen in te zien.

Wij vinden het belangrijk om open te zijn over onze resultaten.

lees verder

 

Lutz Jacobi leest voor op CBS Julianaschool Sneek

Lutz Jacobi leest voor op CBS Julianaschool Sneek

Op de slotdag van de Voorleesestafette van de week van de Alfabetisering leest mevr. Jacobi voor in de groep 8 van de Julianaschool in Sneek.

lees verder

 

Geweldige prestatie van loopteam CBS de Vuurvlinder bij Milleniumloop 2013

Geweldige prestatie van loopteam CBS de Vuurvlinder bij Milleniumloop 2013

Loopteam van c.b.s. de Vuurvlinder heeft wederom meegedaan aan de
Millenniumloop van zaterdag 7 september 2013. Met veel enthousiasme is de
tocht volbracht in 10 uur 5 minuten en 20 seconden. Een geweldige
prestatie!

 

lees verder

 

Komst kindcentrum regio Abbega, Oosthem, Folsgare definitief

Komst kindcentrum regio Abbega, Oosthem, Folsgare definitief

Stichting Palludara heeft definitief besloten tot het oprichten van een kindcentrum voor het voedingsgebied van de drie dorpen Abbega, Oosthem en Folsgare. De scholen uit Oosthem en Folsgare zullen gaan fuseren en gezamenlijk verdergaan in het kindcentrum. De beoogde fusiedatum is 1 augustus 2014. Voorlopig zal het kindcentrum gevestigd worden in één van de bestaande schoolgebouwen.

lees verder

 

Sponsorloop van de Vuurvlinder groot succes!

Sponsorloop van de Vuurvlinder groot succes!

De sponsorloop op de Brede School Duinterpen, waar c.b.s. De
Vuurvlinder van de stichting Palludara onderdeel van uit maakt heeft maar liefst € 6585,35 opgebracht.

lees verder

 

Stichting Palludara

Bezoekadres
Roodhemsterweg 7
8651 CV IJlst

Postadres
Postbus 36
8650 AA IJlst

telefoon 0515 - 531 826
e-mail info@palludara.nl

 

 

 

 

 


Grotere kaart weergeven

overtuigend-basis-onderwijs